Het jaarverslag van 2019 spitst zich toe op de voortgang van de strategische lijnen.In verschillende projecten is en wordt daar hard aan gewerkt.Verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie gelegd om samenmeer voor elkaar te kunnen krijgen en om mensen meer te betrekken en te stimuleren.